Efficient werken

Efficient Werken

Deze trainingsdag is een start om jullie werkprocessen in kaart te brengen.

Veel organisaties werken, voeren hun werkzaamheden uit en gaan weer verder.

Het in kaart brengen van een of meerdere werkprocessen kan ervoor zorgen dat er efficienter gewerkt gaat worden.

Mijn ervaring is dat er veel rework of dubbel werk wordt verricht. Ook zitten er altijd verspillingen in het proces waar men zich niet bewust van is.


Werkprocessen in kaart zorgt voor

- tijd om aan andere zinvolle zaken te werken

- duidelijkheid rond verantwoordelijkheid en rollen

- effcientere communicatie

- afstemming

Dit zal ook terug te zien zijn in het resultaat m.b.t tijd en-/of euro's.

Praktische informatie


  Team Trainingsdag

  8 uur en 4 uur     

  Evaluatie gesprek

   

          Locatie De Kook in Nuland

  In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag hoe wij met deze training van meerwaarde kunnen zijn voor jullie team.