Basisbehoeften van het kind

En-JOY

Coaching van vitaliteit

Onderwijs Opvoeding Ontwikkeling

Basisbehoeften van het kind:

 

1) Veiligheid en geborgenheid

2) Plek

3) Verbondenheid

4) Lichamelijke behoeften

5) Kader

 

1) Veiligheid en geborgenheid

Een kind is kwetsbaar. Het kind heeft zijn ouders/ begeleider nodig om zich veilig en beschermd te voelen. Om te leren wat goed voor het kind is en wat niet goed is. Zijn ouders kunnen het kind bescherming bieden tegen de buitenwereld, zowel fysiek als emotioneel. Bescherming tegen kou en regen, maar ook geruststelling bij angst en onzekerheid. Veiligheid is ook steeds opnieuw thuis mogen komen; dat je mag zijn wie je bent zonder oordeel en met je fouten.

 

2) Plek

Een kind heeft een eigen plek (en ruimte) nodig in het gezin: bijvoorbeeld een eigen bed, een plek aan tafel, een plek om te spelen. Een eigen plek geeft erkenning: je mag er zijn, er wordt rekening met jou gehouden. In een latere fase is ‘plaats’ ook symbolisch: je hebt als kind altijd je plek in het gezin.

Later is een plek binnen de klas of je werk ook belangrijk vandaaruit kan je ook iets voor de ander betekenen.

 

3) Verbondenheid

Als het kind geboren wordt is het nog volledig afhankelijk van de letterlijke steun van zijn ouders. Ouders zorgen voor het geven van eten, schone luier, een plek en tijd om te slapen. Later, als het kind groter wordt, verplaatst de steun zich naar andere gebieden, zoals bijvoorbeeld morele, financiële en emotionele steun. Een kind dat kan rekenen op de steun van zijn ouders, zal de wereld met vertrouwen tegemoet treden. Het is ook belangrijk dat een kind leert waar hij welke steun kan halen naast zijn ouders, zoals bij familie, buren, vrienden op school, de leerkracht.

 

4) Lichamelijke behoeften

Eten, drinken, beweging, slaap. Een kind heeft als eerste levensbehoefte voeding nodig. Zonder voeding sterft het, met te weinig of geen goede balans in de voeding wordt het op allerlei gebieden belemmerd in zijn ontwikkeling. Voeding is echter ook meer symbolisch te zien als aanraking en warmte, in de zin van emotionele voeding. Een kind dat te weinig geknuffeld wordt, raakt emotioneel ondervoed.

 

5) Kader

Ieder kind heeft een kader nodig om te ontdekken wat zijn gedrag met zichzelf en de ander doet. Een kind kent in het begin van zijn leven nog geen grenzen. Het kind heeft zijn ouders, leerkracht, begeleider nodig om de wereld te verkennen en te leren wat goed voor hem is en wat niet.

Door de kaders die ouders reiken, leert het kind zijn eigen grenzen beheersen en succeservaringen opdoen.