Onderwijs

En-JOY

Coaching van vitaliteit

Onderwijs Opvoeding Ontwikkeling

Leerkracht

Onderwijs is een mooi vak. Leerkrachten hebben een groot hart voor het kind. De leerkracht is de professional.

 

Door bewuster om te gaan met de manier van communiceren kun je jouw doel beter bereiken, meer kwaliteit aan het onderwijs toevoegen en meer plezier aan het werk beleven.

 

Hoe bereik je jouw gespreksdoel?

Welke interventies zet je in als de ander jou niet begrijpt?

Als leerkracht naar kind of ouder?

Of als je een boost wilt geven aan de samenwerking binnen de bouw/ team.

 

Lees meer

 

Kind

Dit traject is bedoeld om En-JOY in te zetten als ambulant begeleider binnen het onderwijs.

 

Begeleiding op maat binnen het nieuwe passende onderwijs.

Dit kan zijn op sociaal emotioneel gebied/ gedrag of

cognitief gebied/ leren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Groep

Iedere leerkracht heeft weleens een jaar dat het niet lekker loopt met de groep. De samenstelling van kinderen kan net een lastige dynamiek geven.

 

Interventies voor een goed en veilig sociaal emotioneel klimaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Spel Coaching

Iedere kleutergroep is bekend met de speelhoek of de themahoek.

Uit onderzoek is gebleken dat door spelbegeleiding te bieden de ontwikkeling van de kinderen die spelen in de hoek sterker ontwikkelt. De taalontwikkeling met name. Ook is de speelhoek een veilige plek om te "oefenen"in het leren omgaan met de gevoelens die het kind ervaart in de interactie met de ander.

Dit traject biedt meer kwaliteit van het onderwijs en meetbaar komt de ontwikkeling van het kind op een hoger niveau..

 

 

 

Lees meer

Ontdekhoek

( voor kleine professoren)

De inrichting van het onderwijs gaat steeds meer uit van de onderwijsbehoeften van het kind.

In een ontdekhoek kan je aansluiten bij het thema of bij specifieke onderwijsbehoeften van een of meerdere kinderen.

Ook kan je techniek lessen integreren.

Een goede inrichting van een ontdekhoek kan al heel eenvoudig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer